Supape cu protecție anti-explozie

Supapele cu protecție împotriva exploziilor și supapele cu protecție împotriva exploziilor la suprapresiune sunt utilizate pentru închiderea etanșă a intrărilor și ieșirilor de aer din adăposturi, centre de comandă, sedii centrale etc. Supapele cu protecție împotriva exploziilor sunt adesea folosite și în alte clădiri, unde este necesară o protecție sporită (centrale nucleare, centrale electrice, centre de comandă etc.).

supape cu protectie anti-explozie

Supapele protejează oamenii și echipamentele de undele bruște de presiune și de aspirația rezultată din explozii (nucleare și/sau convenționale).

ventile

Articole